SMARTCAT

A partir de quina edat es considera geriàtric? Quines cures especials haig de tenir?

S’ha intentat extrapolar moltes vegades l’edat del gos a la nostra per a poder-nos fer una idea de com de gran és, i ho fem a partir de l’esperança mitjà, hi ha gent que multiplica per 7 però no es una equació realista. 

En el cas dels gats considerem la següent taula. 

Per tant la nostra recomanació es realitzar un bon xequeig just abans d’iniciar aquesta etapa, a partir dels 6 anys començar a realitzar una analítica general i una prova d’imatge, això ens permetrà tenir una idea del que està succeint en el cos i poder actuar amb temps. 

Si bé hi han moltes patologies que no es poden prevenir ni es poden curar, ja que són degeneratives, sí que podem aturar o reduir molt la velocitat a la que es desenvolupen. En el cas concret dels gats s’estima que un 20% d’ells acabaran patint problemes d’insuficiència renal crònica, però fins que no tenim una pèrdua del 70% de la massa renal no tenim alteracions analítiques, és per això que és molt important la realització d’ecografies que ens permeten monitoritzar l’estructura renal i la realització d’una analítica concreta SDMA que busca intentar diagnosticar el problema renal abans que els paràmetres que teniem fins ara. 

A més moltes vegades amb nutracèutics, dietes especials etc, és suficient sense haver d’iniciar teràpies mèdiques, i per tant el que fem és poder utilitzar la medicació molt més tard. 

És en aquest moment, si el pacient no presenta cap tipus de problema que ja recomanariem fer el canvi a una dieta “sènior” que el que solen tenir són elements per a la protecció de la masa muscular, ja que es produeixen canvis metabòlics i reducció de l’exercici que poden reduir la massa muscular mica en mica, protectors articulars per reduir l’aparició d’artrosis i minimitzar els pics inflamatoris amb l’exercici, porten protectors renals naturals i incrementen els agents oxidants per intentar reduir alguns processos neoplàsics. 

A més en el cas dels gats s’ha vist que a partir dels 9 anys ja presenten signes d’ostroartrosis en la majoria de casos però com molts tenen vida sedentària els tutors no se n’adonen, per tant és important que controleu a partir d’aquesta edat que segueix tenint les mateixes hores d’activitat, que pot enfilar-se a les mateixes alçades sense buscar punts “intermitjos” tipus graons, etc. 

I estar pendents de fases de excés de menjar que podria ser indicatiu de problemes de tiroides, o de vòmits que podrien ser indicatius de problemes renals.

Scroll al inicio