SMARTCAT

Què és la inmunodeficiencia? Com la puc prevenir?

La immunodeficiència felina és una malaltia vírica que afecta només als gats, està produïda per un retrovirus. 

Aquest virus el que produeix és una infecció en els “glòbuls blancs” dels gats produint un deteriorament o, inclús, la destrucció d’aquesta línea cel·lular produint un dèficit en les defenses molt greu que pot provocar que qualsevol infecció per senzilla que sigui pugui ser mortal. 

La forma més freqüent de contagi es de la mare als cadells és per això que sempre recomanem realitzar el test als cadells, però s’ha de realitzar a partir de les 12-16 setmanes ja que abans no presenten suficients anticossos en sang com per a que surti positiu (per tant podriem obtenir falsos positius). 

A diferència amb la leucèmia felina es tracta d’un virus que és complicat el contagi, tot i que no impossible, i requereix contacte amb sang, per tant les mossegades són la forma més habitual de contagi (la saliva d’un gat positiu conté molta quantitat de virus), contacte sexual, compartir menjadora, abeurador, … 

La recomanació clínica seria tenir-los separats fins que el gat petit pugui testar-se i que doni negatiu. I aprofitar per testar l’altre gat en el cas que no s’hagi realitzat amb anterioritat. 

Ja que un cop convisquin la possibilitat que es transmeti d’un a l’altre és molt alta, pel que recomanem que sempre siguin dos gats en la mateixa situació sanitària, és a dir, o bé positiu amb positiu o bé negatiu i negatiu. 

Per desgràcia ens hem trobat més d’una vegada d’incorporar un gat positiu a casa de cadell (per desconeixement de la malaltia o bé perquè es pensava que era negatiu per testar-lo amb menys de 12 setmanes), han conviscut amb l’altre gat adult, i als mesos el gat adult ve a consulta i ha resultat contagiat, hem de recordar que un cop s’activa la malaltia molt rarament podem controlar-la. 

Aquesta malaltia pot presentar molt símptomes diversos, de vegades més evidents però d’altres molt més subtils, dependrà de l’estat immunitari del gat, edat etc per a que sigui més o menys virulent. 

Hem de tenir en compte que la majoria de casos tenen una incubació del virus que pot durar anys fins que expressi alguna simptomatologia. 

Febre, apatia, pèrdua de pes, pèrdua de la gana, falta d’acicalament, inflamació a la boca, presència d’infeccions respiratòries, presència d’infeccions cutànies, anèmia, etc

Un gat positiu, no vol dir necessàriament que hagi de desenvolupar la malaltia, hi han tractaments específics per intentar disminuir el virus en sang, amb bona alimentació i nutracèutics per estimular les defenses, controlar i evitar pics d’estrès, etc. 

Podem retrasar o evitar que la malaltia “s’activi” i per tant que el gat pugui fer una vida el més normal possible.

Es recomana que no tingui contacte amb altres gats, per tant no hauria de tenir vida outdoor, ja que la infecció és molt senzilla i estariem disseminant el virus, podent afectar la vida d’altres gats que no tenen cap culpa. 

En aquest cas no disposem de vacunes ni de cap eina de control per tant la recomanació és evitar contacte amb qualsevol gat dubtós o positiu.

Scroll al inicio