SMARTDOG

A partir de quina edat es considera geriàtric? Quines cures especials haig de tenir?

S’ha intentat extrapolar moltes vegades l’edat del gos a la nostra per a poder-nos fer una idea de com de gran és, i ho fem a partir de l’esperança mitjà, hi ha gent que multiplica per 7 altres que ho fan per 10, nosaltres us fem una proposta en funció de la mida del gos, que és una mica més aproximat. 

Com veureu les races grans i gegants tenen una esperança de vida mitja més curta i la fase de cadell és molt més llarga. 

En canvi els més petits i toy tenen una maduresa més ràpida i viuen de mitja molts més anys. 

Això fa que entre els 9 anys en cas de races petites / toy / mitjanes i a partir dels 7-8 anys en cas de races grans / gegants, els considerem geriàtrics o senior. Hem de tenir en compte que en aquest punt no és quan hem d’actuar, perquè aquí ja podem tenir alguna patologia incipient tot i que no es mostri clara (problemes cardiacs, osteoartritis / artrosis, problemes renals, etc). 

Per tant la nostra recomanació es realitzar un bon xequeig just abans d’iniciar aquesta etapa, un any o dos abans ja començar a realitzar una analítica general i una prova d’imatge, això ens permetrà tenir una idea del que està succeint en el cos i poder actuar amb temps. Si bé hi han moltes patologies que no es poden prevenir ni es poden curar, ja que són degeneratives, sí que podem aturar o reduir molt la velocitat a la que es desenvolupen. A més moltes vegades amb nutracèutics, dietes especials etc, és suficient sense haver d’iniciar teràpies mèdiques, i per tant el que fem és poder utilitzar la medicació molt més tard. 

És en aquest moment, si el pacient no presenta cap tipus de problema que ja recomanariem fer el canvi a una dieta “sènior” que el que solen tenir són elements per a la protecció de la masa muscular, ja que es produeixen canvis metabòlics i reducció de l’exercici que poden reduir la massa muscular mica en mica, protectors articulars per reduir l’aparició d’artrosis i minimitzar els pics inflamatoris amb l’exercici, porten protectors renals naturals i incrementen els agents oxidants per intentar reduir alguns processos neoplàsics.

Scroll al inicio