SMARTDERMA

La dermatologia és la passió del nostre centre veterinari, busquem donar el millor servei possible tant en el procés de diagnòstic com en el tractament i seguiment dels casos.
 
Sabem que els quadres cutanis normalment són patologies cròniques que afecten en gran mesura a la qualitat de vida dels nostres peluts (picors, escoriacions, lesions a la pell, infeccions, otitis…).
 
Es per això que tenim equipament i traballem amb els millors laboratoris per arribar a diagnòstic ràpidament i de forma precisa, de manera que la qualitat de vida, de tutor i pacient, sigui la mes alta possible desde el primer moment.
La nostra especialitat és la pell de gossos i gats, realitzant visites complertes que ens permeten veure si la causa del problema cutani realment és la pell o si és secundari d’un altre procès, com per exemple problemes endocrins, leishmania…
És important tenir en compte que la pell és l’òrgan més extens del cos i de vegades ens serveix de reflexe per saber si hi ha algun altre procés actiu.
Cada vegada és més freqüent trobar pacients que presenten problemes d’intoleràncies alimentàries, és a dir, que quan ingereixen alguna proteïna el cos no la pot processar correctament i per tant hi ha una mala digestió.
 
Però també d’al·lèrgies alimentàries, és a dir, que quan el cos digereix el producte i passa a la sang, desencadena tota una resposta inmunitàra aberrant que pot produir reaccions cutànies, digestives, etc.
 
El primer pas es que a casa indentifiqueu que hi ha un problema, un cop sabem que aquest pacient no fa les femtes perfectes, o de vegades són mucoses, te molts gasos, o te un cuadre cutani concret. Podem iniciar les probes i els “trials” per saber si aquest problema és per la dieta, o no. I així poder trobar una alimentació adient, saludable i complerta que permeti el bon funcionament de budells i pell del nostre pacient.
 
Una de les teràpies més innovadores que tenim a l’abast dels dermatòlegs, és la presència de la teràpia lumínica.
 
Coinsisteix en l’aplicació d’un producte que disgrega la llum realitzada per una làmpara terapèutica produint per un costat l’eliminació d’agents patògens i per l’altre afavorint la cicatrització cutània.
 
Aquesta teràpia ens permet tractar processos cutanis sense necessitat de medicació i per tant sense efectes secundaris de cap tipus.
 
En el nostre centre ho hem aplicat a lesions per cremades, a lesions cutànies secundaries a leishmania, a piodermes secundàries a processos al·lèrgics per contacte, a lesions per dermatofits (fongs), amb uns molt bon resultats desde la primera sessió.
 
Un gran percentatge de les patologies cutanies e inclús digestives venen secundàries a pocessos al·lèrgics.
És per això que considerem molt important poder oferir un estudi personalitzat de les al·lèrgies tant alimentàries com ambientals. Per saber exactament on tenim el problema, i poder oferir, en cas que sigui possible, un tractament d’hiposensibilització.
Un cop tenim les probes d’al·lèrgia, en cas de tenir una reacció contra una proteïna ambiental, ja sigui àcars de la pols, pol·len de plantes. etc, podem oferir un anàlisi personalitzat i podem realitzar una formulació magistral del tractament més específic per aquesta al·lèrgia.
 
És important saber que avui en dia el tractament d’hiposensibilització és l’únic tractament que pot “curar” l’al·lèrgia, és a dir, pot fer que el teu gat o gos deixi de tenir aquesta resposta inmunitària aberrant (fora de lloc) contra aquest pol·lèn, àcar, etc.
 
En molts casos ens permet reduïr tant la resposta “exagerada” del sistema inmune que podem baixar o, inclús, aturar algunes medicacions cutánies.
 
A més, els efectes secundaris són mínims ja que no es tracta de medicació si no de petites dosis controlades i confeccionades de les proteïnes a les que presenta al·lèrgia.
ESTUDI D'INTOLERÀNCIES / AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES ESPECÍFIC

ESTUDI D'INTOLERÀNCIES / AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES ESPECÍFIC

ANÀLISIS D'AL·LÈRGIES

ANÀLISIS D'AL·LÈRGIES

PAUTES DE XAMPUTERÀPIA I TRACTAMENTS COSMÈTICS ESPECÍFICS

PAUTES DE XAMPUTERÀPIA I TRACTAMENTS COSMÈTICS ESPECÍFICS

ANÀLISI DE PATOLOGIES QUE AFECTEN LA PELL

ANÀLISI DE PATOLOGIES QUE AFECTEN LA PELL

PRESA DE MOSTRES I ESTUDI A LABORATORI PROPI

PRESA DE MOSTRES I ESTUDI A LABORATORI PROPI

Scroll al inicio