SMARTCAT

Què és la leucèmia? Com la puc prevenir?

La leucèmia felina es una malaltia vírica que afecta només als gats, està produïda per un retrovirus. 

Aquest virus el que produeix és una infecció en els “glòbuls blancs” dels gats produint un deteriorament o, inclús, la destrucció d’aquesta línea cel·lular produint un dèficit en les defenses molt greu que pot provocar que qualsevol infecció per senzilla que sigui pugui ser mortal. 

La forma més freqüent de contagi es de la mare als cadells és per això que sempre recomanem realitzar el test als cadells, però s’ha de realitzar a partir de les 12-16 setmanes ja que abans no presenten suficients anticossos en sang com per a que surti positiu (per tant podem obtenir falsos positius). 

No obstant hi ha moltes formes de contagi: per l’acicalament (llepada) d’un gat positiu a un de negatiu, compartir menjar, compartir aigua, compartir sorral, per baralles (mossegades per exemple), contacte via sexual ( a través de la monta)… 

La recomanació clínica seria tenir-los separats fins que el gat petit pugui testar-se i que doni negatiu. I aprofitar per testar l’altre gat en el cas que no s’hagi realitzat amb anterioritat. 

Ja que un cop convisquin la possibilitat que es transmeti d’un a l’altre és molt alta, pel que recomanem que sempre siguin dos gats en la mateixa situació sanitària, és a dir, o bé positiu amb positiu o bé negatiu i negatiu. 

Per desgràcia ens hem trobat més d’una vegada d’incorporar un gat positiu a casa de cadell (per desconeixement de la malaltia o bé perquè es pensava que era negatiu per testar-lo amb menys de 12 setmanes), han conviscut amb l’altre gat adult, i als mesos el gat adult ve a consulta i ha resultat contagiat, hem de recordar que un cop s’activa la malaltia molt rarament podem controlar-la. 

Aquesta malaltia pot presentar molt símptomes diversos, de vegades més evidents però d’altres molt més subtils, dependrà de l’estat immunitari del gat, edat etc per a que sigui més o menys virulent. 

Febre, apatia, pèrdua de pes, pèrdua de la gana, falta d’acicalament, inflamació a la boca, presència d’infeccions respiratòries, presència d’infeccions cutànies, anèmia, etc. 

Un gat positiu, no vol dir necessàriament que hagi de desenvolupar la malaltia, hi han tractaments específics per intentar disminuir el virus en sang, amb bona alimentació i nutracèutics per estimular les defenses, controlar i evitar pics d’estrès, etc. 

Podem retrasar o evitar que la malaltia “s’activi” i per tant que el gat pugui fer una vida el més normal possible. 

Es recomana que no tingui contacte amb altres gats, per tant no hauria de tenir vida outdoor, ja que la infecció és molt senzilla i estarem disseminant el virus, podent afectar la vida d’altres gats que no tenen cap culpa. 

En casos que sigui impossible evitar el contacte amb altres gats que no coneixem el seu estat sanitari, es recomana l’administració de la vacuna i la realització del test programat per anar monitoritzant l’estat de salud del gat. 

Tot i que la vacuna no protegeix un 100% si que redueix molt el risc d’infecció, contra aquestes malalties tant contagioses qualsevol ajuda és necessària.

Scroll al inicio