SMARTCAT

Per a què serveixen les vacunes ?

Abans coneguda con vacuna anual però s’ha demostrat l’eficàcia durant 3 anys per tant ara ja no la podem considerar “anual”. Aquesta protegeix contra: – Calicivirus felí pot produir tos, esternuts, febre, conjuntivitis, etc. Es pot contagiar per contacte amb un positiu però també a través d’objectes o persones que hagin tingut contacte amb un gat positiu. 

Causa una malaltia a nivell respiratori de vies altes. – Panleucopenia felina. Es tracta d’un parvovirus que produeix una malaltia molt greu amb deshidratació, febre, diarrea, vòmits, pèrdua de pes… molts casos requereix d’hospitalització i la supervivència no és gaire elevada. Es transmet per contacte amb animals positius però també a través d’objectes, restes de femtes, etc. 

Com podeu veure aquestes malalties es poden transmetre amb objectes, sabates etc que entrem nosaltres, per tant es recomana vacunar tot i que el gat no surti de casa. 

Aquesta vacuna pretén incrementar les defenses contra aquest virus, l’administrem sempre que el gat sigui negatiu a leucèmia i que tingui risc de contraure la patologia (accés a l’exterior amb risc de contacte amb gats no controlats).

Aquesta vacuna és poc coneguda i realment la seva efectivitat és baixa, normalment la fem servir quan tenim un gat que presenta la malaltia i te risc de contagiar a altres gats com un intent de mesura preventiva. 

Hi han algunes vacunes més que es poden afegir a la “trivalent” per a que ho sapigueu. I també la vacuna de la Rabia que en algunes comunitats autònomes o davant alguns viatges pot ser obligatòria.

Scroll al inicio